Books LIVE Community Sign up

Login to BooksLIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Books LIVE

Protea Boekhuis

@ Books LIVE

Protea Boekhuis Latest

Skryf beter met Stylboek: Riglyne vir paslik skryf saamgestel deur Piet du Toit en Wanda Smith

StylboekStylboek: Riglyne vir paslik skryf, saamgestel deur Piet du Toit en Wanda Smith, verskyn eersdaags by Protea Boekhuis:

Hierdie omvattend herbewerkte uitgawe van die Stylboek wat in 2006 gepubliseer is, is ’n ideale naslaanbron vir almal wat in Afrikaans skryf. Dit is gerig op studente, akademici, redakteurs, joernaliste, resensente, redigeerders, taalpraktisyns en opvoeders. Skryfbeginsels word in die teks op eenvoudige en verstaanbare wys verduidelik en met talle voorbeelde toegelig.

In die afdelings oor styl word verduidelik op watter wyse ’n teks oortuigend en aantreklik, duidelik en bondig aangebied kan word sodat effektief gekommunikeer kan word. Die gepaste toon vir verskillende kontekste, wat van formeel na informeel kan wissel, word uiteengesit en in ’n aparte hoofstuk word toeligtend oor die styl van wetenskaplike tekste geskryf. Twee toevoegings by die oorspronklike boek is ’n afdeling oor die styl van literêre analises en resensies en ’n hoofstuk gewy aan “regte” en “verkeerde” taalgebruik.

Oor die outeurs

PA du Toit was dosent in letterkunde, stilistiek, resensiestudie en taalversorging in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het aan onder meer die universiteite van Amsterdam, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Antwerpen ondersoek gedoen in die vakgebied Taalbeheersing. Naas artikels oor ’n verskeidenheid literêre en stilistiese onderwerpe het hy ook profielstudies oor Afrikaanse prosaskrywers gepubliseer.

Wanda Smith is uitgewer en leksikograaf by Pharos Woordeboeke in Kaapstad. Sy was joernalis, taalkonsultant en deeltydse dosent aan die Kaapse Technikon (tans die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie) en het aan die Universiteit Stellenbosch kursusse in skryfvaardigheid en deeltyds in stilistiek in die nagraadse afdeling Vertaling van die Departement Afrikaans en Nederlands aangebied.

Boekbesonderhede