Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

Protea Boekhuis

@ Sunday Times Books LIVE

Oorwinning vir Maties en Afrikaans: Meertalige beleid ingestem deur US-raad

Maties en Afrikaans“Die US-raad het Maandagaand ná ’n marathon-vergadering die US se verbintenis tot Afrikaans herbevestig deur ’n mosie vir meertaligheid te aanvaar.”

Só skryf Carryn-Ann Nel en Alet Janse van Rensburg in ‘n berig vir Netwerk24 oor die jongste verwikkeling in die huidige taaldebat wat woed sedert wat na verwys word as “Vrydag die 13de” vir Afrikaans.

“Hoewel die akademiese aanbod in Engels uitgebrei sal word, sal Afrikaans as gelyke akademiese en administratiewe taal behoue bly. Dit beteken effektief dat Afrikaans en Engels parallel sal funksioneer,” berig Netwerk24.

Lees die artikel:

Hierdie mosie het ook die bestuur van die US se aanvanklike standpunt – dat Engels as verstektaal moet wees – heeltemal vervang. Twee raadslede het die mosie as ’n oorwinning vir Afrikaans beskou gemeet teen die aanvanklike plan wat De Villiers in die vooruitsig gestel het.

“Soos dinge nou staan behels die taalbeleid gelyke status vir Afrikaans en Engels. As die taalbeleid verander wil word, moet prosesse gevolg word,” het een raadslid gesê.

Stellenbosch Universiteit het die volgende verklaring uitgereik na afloop van die raadsvergadering:

‘US verbind tot meertaligheid sonder uitsluiting’ – Raad

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch het gister (30 November 2015) by die geskeduleerde raadsvergadering die volgende mosie met ʼn oorweldigende meerderheid aanvaar:

1. Die Raad van die Universiteit Stellenbosch het kennis geneem van die konsep-dokument van die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch wat op 12 November 2015 bekendgemaak is. Verder bevestig die Raad sy ondersteuning ten opsigte van die mosie van die Uitvoerende Komitee van die Raad – UK(R) – aangeneem op 15 November 2015.

2. Vir sover die konsep-voorstel en verklaring van die Bestuur die amptelike Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch (US) raak, verklaar die Raad die volgende:

2.1 Die Raad bly verbind tot die Taalbeleid soos aanvaar op 22 November 2014 en die interpretasie daarvan deur prof Wim de Villiers in sy inhuldigingsrede: “Stellenbosch is nie ‘n Afrikaanse universiteit nie; Stellenbosch is nie ‘n Engelse universiteit nie; Stellenbosch is nie ‘n isiXhosa universiteit nie; Stellenbosch is ‘n meertalige Suid-Afrikaanse universiteit – een van min in hierdie kategorie, wat bitter nodig is in ‘n land met 11 amptelike tale”.

2.2 Die Raad verklaar onomwonde dat taal nooit enige hindernis mag wees vir enige student wat voorgraads of nagraads aan die US wil studeer, en nie óf Afrikaans óf Engels magtig is nie. Daarom versoek die Raad die Bestuur om met die oog hierop die nodige meganismes verder uit te bou en deurlopend te monitor. Indien dit sou beteken dat die Engelse akademiese aanbod die gestelde teiken oorskry, sal dit die ondersteuning van die Raad geniet.

2.3 Tegelykertyd verklaar die Raad dat dit nie ten koste mag wees van die ooreengekome minimum teiken vir die Afrikaanse aanbod nie. Die Raad versoek dat óók die Afrikaanse voorgraadse akademiese aanbod nog verder verhoog sal word. Die Raad bevestig hiermee dat die Universiteit se meertalige aanbod as ‘n strategiese bate vir US beskou word en as ‘n kompeterende voordeel uitgebou moet word.

2.4 Wat die administratiewe en kommunikasie-taal aan die US betref, besluit die Raad dat taal nooit uitsluitend mag wees vir studente en personeel nie. Die Raad aanvaar dat, soos tans, amptelike dokumente en kommunikasie daarom in Afrikaans sowel as in Engels beskikbaar sal wees. Studente, personeel en die publiek sal steeds aangespreek word in die taal van hul voorkeur, hetsy Afrikaans of Engels en indien moontlik ook isiXhosa.

2.5 Wat die voertaal van vergaderings en byeenkomste aan die US en in universiteitskoshuise betref, versoek die Raad dat dit onderling gereël word met die oogmerk om niemand uit te sluit nie.

3. Die Raad beskou die groeiende diversiteit in die studente-demografie aan die US as ‘n groot bate vir sowel die akademiese as persoonlike vorming van die studente wat kies om aan die US te studeer. Die Raad sal daarom saam met Bestuur kreatief wil bly dink hoe onderlinge begrip en waardering vir almal verbonde aan die US bevorder kan word, en die verrykingspotensiaal van die diversiteit maksimaal ontsluit kan word.

Vir konteks, loer na LitNet se webseminaar oor Suid-Afrikaanse universiteite:

Lees ook:

 
Boekbesonderhede

 

Please register or log in to comment