Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

Protea Boekhuis

@ Sunday Times Books LIVE

Archive for the ‘Current Events’ Category

Roger Ballen to host solo exhibition at Los Angeles Festival of Photography


 
Known for his stark, unsettling images of peripheral South African figures and austere architecture, as well as his collaboration with local zef-rap band Die Antwoord, photographer Roger Ballen will be hosting a solo-exhibition, Ballenesque, at the L.A. Festival of Photography from the 18th to the 23rd of April.

Ballen, born in New York and based in Johannesburg, has published nine books on his photographic works, including Outland, Shadow Chamber, Asylum of the Birds, Platteland, Dorps and Boarding House.

Click here for more information on the exhibition.

Read an interview with Ballen on his most recent series ‘The Theatre of Apparitions’ here.

Outland

Book details

 
 

Shadow Chamber

 
 

Asylum of the Birds

 
 

Platteland

 
 
 

Dorps

 
 

Boarding House


» read article

Fanie Olivier: US-taalbeleid maak van Afrikaanse studente vreemdelinge in hul eie leefwêreld en land

As die son kom oogknipMaties en AfrikaansDie taaldebat woed voort, en hoewel die Universiteit Stellenbosch verlede week aangekondig het dat alle planne vir Engels as voertaal eers op ys is, kom daar steeds standpunte uit alle kampe oor die voor- en nadele van só ’n besluit.

Fanie Olivier, As die son kom oogknip-outeur en ‘n oud-Matie, het vanuit Pole ‘n ope brief geskryf aan Professor Wim de Villiers.

In die brief, wat op LitNet geplaas is, skryf Olivier: “Wat die voorgestelde ‘taalbeleid’ uiteindelik impliseer, is egter dat duisende Afrikaanstaliges in die Wes-Kaap (en natuurlik elders) uitgesluit gaan word van die voorreg en geleentheid om in Afrikaans student te wees, met alles wat saamhang daarmee. So word hulle natuurlik vreemdelinge in hulle eie leefwêreld en hulle land.”

Lees die artikel vir Olivier se argumente teen die verwydering van Afrikaans as voertaal by US:

U is waarskynlik onkant gevang deur die aard en omvang van die reaksie, maar u behoort darem iewers te verstaan dat Afrikaanstaliges aanspraak wil maak op ‘n Afrikaanstalige universiteit. Met ras en rasgebaseerde transformasie het dit niks te make nie.

Dit lyk asof u hierdie vanselfsprekende idee nog steeds vreemd, onhoudbaar en onaanvaarbaar vind.

Die rede daarvoor gaan my verstand steeds te bowe. “Uitsluiting” (soos u dit graag noem) deur taalmedium Afrikaans is immers geen uitsluiting van universitêre studie nie, aangesien daar ‘n horde ander universiteite is waar studente in ‘n Engelsmedium milieu kan studeer. Onder andere twee binne die onmiddellike omgewing van Stellenbosch.

Maar as u argument deurgevoer word, sal ‘n mens uiteindelik moet aanvoer en aanvaar dat daar vir Afrikaansmedium skole ook geen plek is nie. Ander deelnemers aan die debat het reeds hierop gewys.

Stellenbosch se uitnemendheid het niks te make met die feit dat dit Engels moet word nie, want dit was immers altyd ‘n voortreflike akademiese inrigting. Die geskiedenis van sy alumni bevestig dit. U is self daarvan ‘n voorbeeld, en u vader ook.

 
Lees ook:

 

Boekbesonderhede


» read article

Maties en Afrikaans: Huidige taalbeleid duur voort in 2016

Maties en AfrikaansDie Universiteit Stellenbosch (US) het op Vrydag, 13 November aangekondig dat die bestuurspan dit oorweeg om alle onderrig by die universiteit in Engels te fasiliteer.

Die nuus van die skokonthulling het soos ‘n veldbrand versprei, en teen Vrydagmiddag het verskeie groepe en individue na vore getree met hul argumente vir en teen die besluit.

Vir meer insig oor die geskiedenis van Afrikaans en die taaldebat op Stellenbosch, lees Pieter Kapp se 2014-publikasie, Maties en Afrikaans.

Die US-bestuur het gister in ‘n verklaring aangevoer dat die universiteit se huidige taalbeleid vir eers sal bly soos dit is. Raadsvoorsitter George Steyn het verduidelik dat daar nog geen besluite gemaak is nie en dat die bestuursdokument ‘n uitnodiging is om die kwessie verder te bespreek.

Netwerk24 se Carryn-Ann Nel het verslag gelewer oor die universiteit se poging om kalmte aan die taaldebat te bring:

“Die Afrikaanse aanbod (vir 2016) sal nie afgewater word nie. Indien veranderinge aan die taalbeleid in die vooruitsig gestel word, sal die proses volgens statutêre voorskrifte geskied,” het Steyn gesê. “Die doel van die buitengewone vergadering was om die uitgebreide reaksie van verskillende belangegroepe op die verklaring deur die rektor se bestuurspan (RBS), asook mediaverklarings, te bespreek.”

Die uitvoerende komiteebestaan uit Steyn, prof. PW van der Walt, prof. Prieur du Plessis, dr. George du Toit, prof. Wim de Villiers (rektor en visekanselier), prof. Leopoldt van Huyssteen (bedryfshoof) en prof. Hansie Knoetze (dekaan van die fakulteit ingenieurswese).

Luidens die mosie is daar só besluit:

Die huidige bestuursdokument verteenwoordig die US-bestuur se perspektief en is die sintese van sy ondervinding van gebeure asook konsultasies met studentegroepe. Die dokument is ’n besprekings- of gespreksdokument en nie ’n beleidsdokument nie.

Een van die mees uitgesproke teenstanders van die besluit om Afrikaans as voertaal te verwyder is Breyten Breytenbach. Lees die artikel om uit te vind waarom die digter sê dat hierdie besluit ‘n skande is wat “onthou sal word”:

Dis beledigend om te wil voorgee hierdie besluit is geneem (en is waarskynlik al ‘n geruime tyd onafwendbaar) met enige sin of begrip van wat ‘n universiteit behoort te wees en die waardes wat dit veronderstel is om te inkarneer, of dat dit geneem sou wees met die belange van die studente in gedagte of selfs met die oog op die belange van die land nie. Dis beledigend en aanstootlik dat “demokrasie” soos ‘n vrot vis voorgehou word om die stank van die karkas wat hierdie hele proses is te probeer verdoesel.

Die beleidsbesluit is geneem deur ‘n aantal opportuniste wat geen sin of begrip het van wat ‘n taal beteken en dra en verteenwoordig en ontsluit en waar dit vandaan kom nie – énige taal, selfs Engels. En dit is geneem onder druk van ‘n groep mense wat in feite ook niks voel vir wat ‘n universiteit, énige universiteit, veronderstel is om aan te bied nie.

Een skrywer wat egter Engels as voertaal ondersteun is Deon Meyer. Die Ikarus-outeur het met Rozanne Els gesels oor waarom hy so dink.

Lees die artikel vir Meyer en ander Afrikaanssprekendes se sienings:

Die bekende Afrikaanse skrywer Deon Meyer sê hy glo Afrikaans se toekoms is verstrengel met dié van Suid-Afrika. Afrikaans kan nie voortbestaan as Suid-Afrika se demokrasie nie gesond is nie.

“Die universiteit moet kyk wat die beste is vir die grootste groep en as dit Engels is, wat ek dink dit is, moet Afrikaners opofferings maak.

“Wat goed is vir Suid-Afrika is goed vir Afrikaans.”

In ‘n artikel vir LitNet skryf Bettina Wyngaard dat sy nie eintlik die “histeriese reaksie op die aankondiging dat Stellenbosch ʼn veranderde taalbeleid oorweeg” verstaan nie.

“Nou is die tyd vir nugter en strategies dink, nie vir opruiende toesprake en stellings maak wat vele kere op sosiale media gedeel word, maar wat niks verder vermag nie.”

Lees die artikel waarin die Vuilspel-outeur die saak van alle kante bespreek:

Ek het heelwat klagtes gehoor oor die gehalte van fluistertolkdienste vanuit studente se oogpunt. Ek het egter hierdie jaar, toe ek by ʼn slypskool ʼn aanbieder was, ervaar wat dit is uit die dosent se oogpunt. Net een student het die dienste van ʼn fluistertolk gebruik. Dit was egter ʼn lae gedruis net onder die vlak van irritasie wat absoluut steurend is.Ek kan my net indink hoe dit moet klink wanneer daar vyf of tien studente is wat fluistertolke gebruik – selfs as daar aangeneem word dat die gehalte van die tolke ewe goed is, moet dit die lesinglokaal chaoties maak. Hoe dit tot kwaliteitsonderrig kan bydra, weet ek nie.

Sal dit bydra tot sosiale kohesie om die taal van onderrig te verander, maar daar word niks gedoen om iets omtrent die onderliggende ongelyke magstrukture te doen nie? Wit bevoorregting, en swart frustrasie, moet eers volledig aandag geniet voordat taal enigsins op ʼn gelyke speelvlak gebesig kan word.

Tot dan is enige verandering in taalbeleid net ʼn kosmetiese verandering wat niemand help nie.

Lees die opsommingsartikel deur Jean Oosthuizen vir ‘n verskeidenheid menings van onder meer Joan Hambidge, Piet Croucamp, Carel van der Merwe, TJaco Kleyn en Michael le Cordeur:

Die skrywer Carel van der Merwe sê mens wil nie graag oorreageer op koerantberigte nie, maar sy indruk is dat die Universiteit Stellenbosch se bestuur en van sy akademici nou oorhaastige besluite maak onder druk van luidrugtige minderheidsgroepe wat (nieteenstaande hul vrome uitlatings) politieke en ander appeltjies met die Afrikaanse taalgemeenskap te skil het.

“Ek het in die middel-1980′s aan die US studeer, en reeds toe was daar ’n beduidende klomp Engelssprekende studente, maar nooit was daar hierdie probleme nie. Ek vermoed dus dat groter magte as net studente nou betrokke is. En van wanneer af het Engels nou die de facto amptelike taal van Suid-Afrika geword?”

 

* * * * * * * *

 
Wat dink jy van Engels as voertaal by Maties? Vertel ons op Facebook, Twitter of in die kommentaarspasie hier onder.
 

* * * * * * * *

 

Lees verder oor dié saak:

 

Boekbesonderhede


» read article

Maties en Afrikaans: Die bestuur het gepraat, voertaal sal Engels wees

Maties en AfrikaansDie taaldebat op Stellenbosch kom al jare aan.

Moet die instansie aanhou om Afrikaans as hoofvoertaal te gebruik, soos dit sedert die totstandkoming van die Universiteit Stellenbosch (US) reeds doen, of moet dit oorslaan na Engels om gehoor te gee aan druk van die meerderheid?

Pieter Kapp het die geskiedenis van hierdie debat en die verhaal van Afrikaans op Stellenbosch breedvoerig bespreek in sy 2014 publikasie Maties en Afrikaans.

Die taaldebat het gister ‘n ongekende hoogte, of eerder laagte vir Afrikaans, bereik met die volgende skokonthulling deur die Matierektor en sy bestuurspan:

“Aangesien Engels die omgangstaal[1] in Suid-Afrika is, sal alle onderrig by die Universiteit Stellenbosch in Engels gefasiliteer word, en beduidende akademiese ondersteuning sal in ander Suid-Afrikaanse tale voorsien word volgens studente se behoeftes. Terselfdertyd, deur middel van sy Taalbeleid en Taalplan, verbind die Universiteit hom daartoe om ruimtes te skep waarbinne Engels, Afrikaans en isiXhosa, asook ander tale, kan floreer. Die Universiteit bly in die besonder verbind tot die verdere ontwikkeling van Afrikaans en isiXhosa as akademiese tale.”

In kort, alle kommunikasie sal in Engels geskied. Die vraag is, wat beteken dit vir die toekoms van Maties en Afrikaans?

Lees die volle verklaring, soos geplaas op die US se webblad:

“Taal moet op so ʼn manier gebruik word dat dit daarop gerig is om met kennis om te gaan in ʼn diverse samelewing en om gelykberegtigde toegang tot leer- en onderriggeleenthede vir alle studente te verseker. Aangesien Engels die omgangstaal in Suid-Afrika is, sal alle onderrig by die Universiteit Stellenbosch in ten minste Engels gefasiliteer word om geen uitsluiting op grond van taal te verseker. Die Universiteit bly verbind tot die verdere ontwikkeling van Afrikaans en isiXhosa as akademiese tale.

Dít is van die beginsels wat as vertrekpunte ingesluit is in ʼn verklaring (kopie hieronder) oor taalimplementering wat vandag (Donderdag 12 November 2015) uitgereik word. Die verklaring lig van die beginsels uit en omskryf die toon vir die pad vorentoe en vorm deel van ʼn voortgesette konsultasie- en kommunikasieproses met die breër kampusgemeenskap en ander belanghebbers.

Die verklaring is ʼn sintese van insigte wat die Bestuur sedert Mei vanjaar opgedoen het vanuit die geleefde ervaringe en insette van die studentegemeenskap oor die Taalbeleid en taalimplementering. Dit is bespreek by ʼn vergadering met Senaatslede, na samesprekings met die Studenteraad en Dekane van fakulteite vroeër hierdie week.

Die status van die verklaring van die Rektor se Bestuurspan (RBS) is dié van ʼn besprekingsdokument. Die Statuut van die Universiteit bepaal dat die Raad die Taalbeleid met instemming van die Senaat bepaal. Vir enige voorgestelde veranderinge aan die huidige taalbeleid, sal voorstelle by ʼn formele vergadering van die Senaat voorgelê word voordat dit aan die Raad voorgelê word. Dit is onwaarskynlik dat so ʼn proses nog in 2015 voltooi kan word.

Van die vertrekpunte in die verklaring sluit in die doel om taal te gebruik op ʼn manier wat daarop gerig is om met kennis om te gaan in ʼn diverse samelewing en om gelykberegtigde toegang tot leer- en onderriggeleenthede vir alle studente te verseker. Aangesien Engels die omgangstaal in Suid-Afrika is, sal alle onderrig by die Universiteit Stellenbosch in ten minste Engels gefasiliteer word om geen uitsluiting op grond van taal te verseker. Dit impliseer nie dat Afrikaans as taal van leer en onderrig aan die Universiteit Stellenbosch sal verdwyn nie. Die Universiteit bly verbind tot die verdere ontwikkeling van Afrikaans en isiXhosa as akademiese tale.

Vanjaar was die eerste implementeringsgeleentheid na die Taalbeleid en -plan in November 2014 goedgekeur is om gelyke status aan Afrikaans en Engels as onderrigtale te verleen. Die doel van hierdie veranderinge was om gelykberegtigde toegang tot leer- en onderriggeleenthede vir alle Suid-Afrikaners moontlik te maak, soos uiteengesit in ons visie vir inklusiwiteit in die Institusionele Voorneme en Strategie. Die uitgangspunte in die verklaring is gebaseer op lesse wat gedurende die jaar geleer is en studente se praktiese klaskamer ervarings na konsultasie met verskeie studentegroepe, insluitend, maar nie beperk tot die Studenteraad, Open Stellenbosch, SASCO en die Studenteparlement.

Vir 2016 sal die implementering van parallelmediumonderrig (aparte Engelse en Afrikaanse klasse) vir modules met groot inskrywingsgetalle soos in die vooruitsig gestel in die huidige Taalplan, drasties versnel word. By vandag se Senaatsgesprek is departemente herinner aan die bestaande riglyn in die Taalplan dat behoorlik ag geslaan moet word op ondersteuningsmeganismes vir studente wat nie voldoende vaardig is in Engels of Afrikaans nie, veral in kleiner klasgroepe waar parallelmedium-onderrig nie haalbaar is nie.

Verklaring deur die Rektor se Bestuurspan oor die Taalbeleid en die implementering van taal by die instelling

12 November 2015

Die Rektor se Bestuurspan (RBS) was die afgelope paar maande in gesprekke met verskeie studentegroepe oor, onder meer, die Universiteit Stellenbosch se Taalbeleid, die Taalplan en taalimplementering. Op grond van die terugvoer oor ervarings binne die klaskamer en insette van Open Stellenbosch, die Studenteraad (SR), SASCO en die Studenteparlement, het taaltaakspanne sedertdien verskeie opsies oorweeg vir, onder meer, beste praktyk in die implementering van taal in 2016. Die volgende beginsels, as vertrekpunte rakende die Taalbeleid en taalimplementering, word ondersteun deur die Rektor se Bestuurspan. In hierdie verband wil ons graag erkenning gee aan die beduidende bydrae wat die Open Stellenbosch-kollektief in die onlangse gesprekke gemaak het om te verseker dat taalimplementering aan die US nie ʼn struikelblok vir toegang tot onderriggeleenthede of die suksesvolle voltooiing van akademiese programme word nie.

By die Universiteit Stellenbosch is ons van voorneme om taal op so ʼn manier te gebruik dat dit daarop gerig is om met kennis om te gaan in ʼn diverse samelewing en om gelyke toegang tot leer- en onderriggeleenthede vir alle studente te verseker

Aangesien Engels die omgangstaal[1] in Suid-Afrika is, sal alle onderrig by die Universiteit Stellenbosch in Engels gefasiliteer word, en beduidende akademiese ondersteuning sal in ander Suid-Afrikaanse tale voorsien word volgens studente se behoeftes. Terselfdertyd, deur middel van sy Taalbeleid en Taalplan, verbind die Universiteit hom daartoe om ruimtes te skep waarbinne Engels, Afrikaans en isiXhosa, asook ander tale, kan floreer. Die Universiteit bly in die besonder verbind tot die verdere ontwikkeling van Afrikaans en isiXhosa as akademiese tale.

Vir modules met ʼn groot aantal inskrywings, wat verdeel word vir pedagogiese redes of weens die beperkte grootte van beskikbare lesinglokale, sal die Universiteit voortgaan om parallelmedium-onderrig uit te brei. In kleiner klasgroepe sal alle inligting in Engels oorgedra word. Addisionele ondersteuning in Afrikaans en isiXhosa sal voorsien word gedurende die lesing en/of aanvullende, gefasiliteerde leergeleenthede om studente te help om die akademiese materiaal te verstaan. Dit sal afhang van vermoëns van die dosente en onderrigassistente. Dosente sal voortgaan om in beide Afrikaans en Engels onderrigmateriaal te verskaf en assessering te fasiliteer. Soos tans die geval is, kan studente toetse, eksamens en opdragte in Engels of Afrikaans voltooi.

In koshuise en ander leefomgewings behoort studente Engels as omgangstaal in huisvergaderings en ander amptelike funksies gebruik. Ander tale kan ook bykomend gebruik word, en meganismes soos tolking kan ook ingespan word.

Die primêre taal van kommunikasie en administrasie van die Universiteit Stellenbosch sal Engels wees, met Afrikaans en isiXhosa as addisionele tale. Die addisionele tale mag nie gebruik word om enigeen uit te sluit van volle deelname aan Universiteitsaktiwiteite nie. Dit impliseer dat alle kommunikasie by die Universiteit Stellenbosch minstens in Engels sal wees, insluitend vergaderings, amptelike dokumente, en dienste by ontvangstoonbanke en die kliëntedienssentrum, ens.

Die Rektor se Bestuurspan sal bogenoemde beginsels as vertrekpunte aan die Raad voorlê by sy vergadering op 30 November 2015. Hierdie beginsels, as vertrekpunte, sal met die Senaat, die breër studente- en personeelgemeenskappe van die universiteit, sowel as ander belangeroepe van die US gekommunikeer en gekonsulteer word. ʼn Hersiene Taalbeleid en Taalplan, gebaseer op die vertrekpunte wat in hierdie dokument vervat is, sal taaldiversiteit daadwerklik deel maak van die Universiteit Stellenbosch se wese en toegang vir personeel en studente verseker. Intussen sal hierdie dokument se vertrekpunte vanaf Januarie 2016 toegepas word. In gevalle van nie-nakoming moet studente en personeel klagtes kan lê sonder vrees vir viktimisasie.

[1] ‘n Taal wat as ‘n omgangstaal gebruik word tussen sprekers wie se huistaal verskil.

* * * * * *

 

Lees ook:

 

Boekbesonderhede


» read article

“I was Interested in the Things I Couldn’t Find in the Archives” – Saskia Goldschmidt Chats About Her Work at Open Book

Saskia Goldschmidt

 
Saskia Goldschmidt was one of the esteemed international guests at the 2015 Open Book Festival in Cape Town recently.

Goldschmidt is a drama producer and theatre maker, and the author of Die hormoonfabriek, which was translated into Afrikaans by Daniel Hugo from the original Dutch version De hormoonfabriek (the book is also available in English as The Hormone Factory).

During the festival, Goldschmidt participated in a conversation with Hugo on the process of translation and presented a monologue entitled The Hormonologue. The author was also spotted at many panels on local literature – including the talk between Antjie Krog and Mathews Phosa on his poetry anthology, Chants of Freedom.

 
Amid all the festival hustle and bustle, we caught up with Goldschmidt to find out more about Die hormoonfabriek:

 

* * * * * * * *

 
Saskia GoldschmidtDie hormoonfabriekDie hormoonfabriek is a fictionalised account of the history of Organon – a Dutch pharmaceutical company that rose from an ordinary meat factory to one of the world’s leading producers of insulin, estrogen, testosterone and other types of hormones.

During her monologue at Open Book, Goldschmidt spoke about her research on the company and the twin brothers who ran the business which helped her to write a “fictional, emotional report of the people involved”. “I was so interested in the things I could not find in the archives,” she explained, elaborating on the sparse facts around the one brother’s rape trial.

This made Goldschmidt wonder: What if one brother wasn’t all bad, and the other brother wasn’t all good either? “I used these facts to start my research on the emotional drive of the characters.”

Die hormoonfabriek is largely set at the dawn of World War II at a time of great invention, economic success and political turmoil. Rapid invention was met with great suspicion by the Catholic Church, which is depicted by the frequent conversations between Goldschmidt’s Jewish protagonist Mordechai de Paauw (Motke for his friends) and the local priest.

“I like to go back to the times when people didn’t know all the things we know now and see the world through their eyes,” Goldschmidt said.

Die hormoonfabriek is told from the first-person perspective of Motke who, from the depths of his relentless deathbed, relives the sexual atrocities his younger self committed and all the wrong he did to his colleagues, female employees, spouses and his own brother in his pursuit of success and sexual pleasure. Is he a reliable narrator? Goldschmidt laughed, “Everybody tells the history from his own perspective.”

“I did choose him because I wanted to crawl into his mind,” she said. “I’m so fascinated with the conditions of the human mind and how they can live with the idea that they do repulsive things.” She continued, “As a human being I cannot imagine that I could do so much harm to a person and just go to bed and sleep!”

In her exploration of Motke’s psyche, Goldschmidt found a man with a big ego, someone who was very convinced of his own importance and the fact that he has done a tremendous amount of good for humankind. In his mind, this gave him the right to behave differently from less important people.

“Someone with such an ego and so focused on himself lacks a feeling of empathy and compassion,” Goldschmidt said, adding that from his perspective he was doing the factory girls a favour by sleeping with them.

Fred de Vries, Ingrid Winterbach, Michiel Heyns, Saskia Goldschmidt and Daniel HugoDie hormoonfabriek is structured around Motke’s memories, which enabled the author not to reveal everything at the same time. “The form of the book depends on the story you want to tell. In this case I wanted to tell a story from a guy looking backwards,” Goldschmidt explained. “I always try in my writing to tickle the reader … to make them curious so they continue reading.

“It’s also in a way how the mind of the guy works,” she added. “So the form I’ve chosen is given through the person who is telling the story.”

Besides the issue of how a person who does bad things can live with his conscience, Goldschmidt also tackled the themes of the development of science, the merging of science and commerce (Organon was a pioneering company in this regard) and the tension between the two disciplines. In the book, Motke is impatient with the speed at which the pharmacologist Rafaël Levine is developing the different hormones and he decides to conduct experiments of his own – on the factory girls.

Goldschmidt said that the tension between science and commerce is still relevant today, as is the mantra that experimentation is “for the greater good”. This is something that was said a hundred years ago – why haven’t we learned anything from our past? “I am very interested in history and the fact that we make the same failures over and over again,” she said, explaining that sometimes themes are better recognised when they are set in a different time and place.

Although Motke’s treatment of women can only be seen though his eyes, Goldschmidt depicts his relationship with the different women in his life. Rivka is Motke’s first wife and true love, but through an abundance of hurt she loses her wit, trust and her big heart. “I wish she would have stayed much more energetic and lovable but she couldn’t,” Goldschmidt said.

The girls working in the factory are in a very different states of dependency on Motke, she explained. Roosje, for example, is a true victim whereas Bertha realises that the only way out of her lower social class position is to use her femininity.

Die hormoonfabriek turns the mythology of Cain and Abel on its head. “It’s a very mythical thing to have two brothers and the one symbolises all the good and the other symbolises all the bad,” Goldschmidt said. “I always mistrust this black and white thing. It’s the easiest thing to divide the world in black and white because it gives certainty, but it’s not real certainty because most people are gray”. She explained that history depicts one brother as good and the other as evil, but in the novel she not only switched their roles, she made each character both good and bad.

In the end, despite his rude language, lewd behaviour and questionable morals, Motke remains a likable character. “I’m glad you said that,” Goldschmidt laughed, “not everyone thinks that about him”. She emphasised that her role as a writer is not to give any judgement in the text. “I don’t think it’s interesting to read a book that gives judgement; I put a lot of questions and it’s the reader who should judge.”

 

* * * * * * * *

 
Annetjie van Wynegaard tweeted from an hour of storytelling with Saskia Goldschmidt, author of The Hormone Factory, exploring family, fiction, hormones and history.

 

 

 
Photographs from Open Book 2015:
 

 
Book details


» read article

Andries Bezuidenhout oor die Cosatu-kongres: S’dumo Dlamini het die vloer baie slim hanteer (Video)

Veelvuldige gebruike vir huishoudelike toestelleAndries Bezuidenhout is ‘n kunstenaar, rocksanger, digter en professor in sosiologie aan die Universiteit van Pretoria. So wie kan beter kommentaar lewer op die land se politieke kwessies as hy? Waldimar Pelser het die Veelvuldige gebruike vir huishoudelike toestelle-outeur genooi om op Insig te gesels oor die “twis op die fabrieksvloer” onder vakbonde binne die Kongres van Suid-Afrikaanse Vakbond Unies (Cosatu).

In die video gesels Bezuidenhout oor die implikasies van Cosatu se spesiale kongres wat verlede week in Midrand plaasgevind het. Hy sê dat Cosatu president S’dumo Dlamini die vergadering baie slim hanteer het, veral in sy opmerking dat Cosatu nie betrokke moet raak by die politiek in die ANC nie.

Bezuidenhout vertel dat die belangrikste ding wat by die kongres gebeur het, is dat mense openlik kon stem: “Mense het met die hande gestem, met ander woorde die werksvloerverteenwoordigers kon nie iets stem wat die leierskap nie wou hê hulle moes stem nie.”

Kan Cosatu teruggewen word deur Zwelinzima Vavi? Bezuidenhout sê dit sal afhang van verskeie faktore, onder andere wat gebeur in die National Union of Mineworkers (NUM).

Kyk na die video:

YouTube Preview Image

 
Lees ook:

 
Boekbesonderhede


» read article

Fransjohan Pretorius oor standbeeld-debat: Wie was Paul Kruger regtig?

A History of South AfricaDie onlangse Cecil John Rhodes standbeeld-sage het ‘n debat ontketen wat verreikende gevolge sal inhou vir die toekoms van Suid-Afrikaanse standbeelde. Die Paul Kruger-standbeeld is tans in die spervuur, maar weet ons regtig wie hy was en wat hy gedoen het vir Suid-Afrika?

Die geskiedkundige Fransjohan Pretorius het diep in die geskiedenis gedelf om ‘n prentjie te skets van Stephanus Johannes Paulus (Paul) Kruger vanaf sy geboorte in 1825 tot sy sterfte op 14 Julie 1904.

In ‘n artikel vir Netwerk24 bied die A History of South Africa: From Past to Present-outeur ‘n breë oorsig van Kruger se lewe en skryf ter afsluiting: “Afrikaners moet self besluit wat hy vandag vir hulle beteken, want hy haal skaars die geskiedenisskool- sillabusse van die nuwe Suid-Afrika.”

Lees die artikel:

Paul Kruger se lewe en nalatenskap strek oor meer as ’n eeu. Hy versinnebeeld die Afrikaner van die tweede helfte van die 19de eeu en sy skaduwee strek oor die geskiedenis van die Afrikaner van die Groot Trek in 1836, oor die wording van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR), oor die Anglo-Boereoorlog, tot diep in die 20ste eeu.

Maar vandag ken die meeste Afrikaners net sy naam; sy dade en denke is vergete.

Boekbesonderhede


» read article

Reney Warrington onthou ‘n fietstoer deur Engeland saam met haar vrou

OktoberIn ‘n rubriek in Rapport vertel Réney Warrington die verhaal van ‘n verlore rugsak en ‘n ma se liefde wat teruggevind is:

In die winter van 1998, in ons prille jeug, pluk ek en my vrou tamaties in die hartjie van Engeland. Ná vyf maande van harde arbeid koop ons twee fietse en ’n tent. Ons besluit om Noord te trap tot ons omval.

Om uit die ergste nywerheidsgebied te kom klim ons die Maandagoggend, fietse en al, op drie treine. Op die eerste koop my vrou koffie. Eers op die derde besef sy haar rugsak, waaruit sy vir die koffie betaal het, lê nog op die eerste trein – met al haar ponde, haar enigste kamera, vliegtuigkaartjie, paspoort, kredietkaarte, CD-speler en ’n paar van my CD’s.

Boekbesonderhede


» read article

SABC Unfair Reporting Case: Kobus van Rooyen, Nic Dawes and Media Monitoring Africa Weigh In

A South African Censor's TaleKobus van Rooyen, the chair of the Broadcasting Complaints Commission of South Africa and author of A South African Censor’s Tale, has expressed concern about the SABC‘s refusal to comply with a BCCSA ruling on unfair reporting by the state broadcaster.

Earlier this year the BCCSA ruled that the SABC had to broadcast an apology after airing allegations of corruption against Mail & Guardian journalist Sam Sole, following his report on irregularities involving high-profile businessman Robert Gumede. The SABC unsuccessfully appealed the ruling and has now taken the matter to the Independent Communications Authority of South Africa. It is also reported that the SABC threatened to withdraw from the BCCSA.

“This is the first time a broadcaster has done something like this,” Van Rooyen said. Media Monitoring Africa, as well as the Mail & Guardian‘s editor Nic Dawes, have warned that the SABC’s actions could threaten media freedom:

The latest in the South African Broadcasting Corporation’s fight against the BCCSA ruling on unfair reporting in favour of the Mail & Guardian has seen Media Monitoring Africa (MMA) warning on Monday that the issue could pose a serious threat to media freedom in South Africa.

MMA has added its voice to the call for action against the broadcaster in the face of a damning Broadcasting Complaints Commission of South Africa (BCCSA) ruling on unfair reporting.

The refusal of the SABC to abide by a ruling of the Broadcasting Complaints Commission of South Africa (BCCSA) in favour of the Mail & Guardian is unprecedented and could threaten the system of statutory self-regulation in the broadcast sector.

That is one thing all the parties seem to agree on.

In March the SABC was ordered to broadcast during prime time television news a summary of the BCCSA’s finding that it contravened the Broadcast Code of Conduct when it made unsubstantiated allegations of corruption against the M&G reporter Sam Sole and failed to provide an adequate right of reply.

Book details


» read article

Hanlie Retief gesels met Hugh Glenister ná uitspraak oor ongrondwetlikheid van Valke

Hanlie Retief gesels metDie grondwetlike hof het op 19 Maart bepaal dat die polisie se elite-ondersoekeenheid, die Valke, nie dieselfde onafhanklikheid teen politieke inmenging het as wat die Skerpioene destyds gehad het nie en dat die wetgewing wat die Valke in die lewe geroep het ongrondwetlik is.

Met hierdie uitspraak het Hugh Glenister sy saak teen die President van Suid-Afrika gewen. Hanlie Retief het met Glenister, wat nou as ‘n held teen korrupsie in Suid-Afrika gesien word, gesels.

Retief se onderhoude met ander nuusmakers is in die boek Hanlie Retief gesels met versamel.

Terwyl hy pad soek by ’n kruising, bel sy prokureur en tjirp in sy oor: Bob-ou-pêl, kom ons praat eers weer…

“Terwyl ek nog sê: ‘Julle ouens het net my tjekboek lief,’ toe smokkel hulle al met my kop!”

Ernstiger: “Ek het daar opnuut besef: Ek moet dit doen, ék, want niemand anders gaan nie.”

Boekbesonderhede

Foto te danke aan MNS.com


» read article